Copyright

Ads

Bản quyền nội dung

Để tránh những tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều liên quan đến bản quyền nội dung tại linkxem.com nếu bạn định xuất bản tại một trang web khác.

Chính sách chia sẻ bài viết linkxem.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung trên blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên linkxem.com cho mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên / khách hàng.

Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Mọi việc sử dụng lại phải được ghi chép lại rõ ràng

Nguồn bài viết từ linkxem.com được sưu tầm và độc quyền về Biểu trưng /nội dung/ hình ảnh

Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như hình ảnh, logo đều được sử dụng độc quyền tại Linkxem.com. Việc tuân thủ các quy định trên đều dựa trên thiện chí của cả hai bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan / tổ chức nào nên việc tuân thủ các quy định trên là một cách tôn trọng linkxem.com.