Điều khoản & bảo mật

Ads

Điều khoản 

Khi truy cập vào website Linkxem.com bạn/người dùng đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. 

Trường hợp không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng hoặc thoát ra khỏi website Linkxem.com. 

Linkxem.com bảo lưu quyền ngăn chặn việc truy cập website đối với những trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. 

Trong quá trình vận hành website, Linkxem.com có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hoặc tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Vì vậy xin vui lòng kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện sử dụng trên website để cập nhật những sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời. 

Trách nhiệm của người sử dụng 

Người sử dụng khi xem thông tin đăng tải trên website và tự cân nhắc nội dùng mình muốn xem/tham khảo. Linkxem.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin hay rủi ro nào có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp,… 

Nội dung website 

Tất cả thông tin trong website này được Linkxem.com được tổng hợp từ nhiều nguồn vầ các đối tác có liên quan cung cấp cho người sử dụng một cách trung thực và đáng tin cậy, tuy nhiên chúng tôi không cam kết đảm bảo thông tin đó là mới nhất và đầy đủ. 

Bản quyền Linkxem.com là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền của Linkxem.com . 

Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của Linkxem.com là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp Linkxem.com giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này. 

Bảo mật thông tin người dùng

Linkxem.com không thu thập thông tin người dùng khi truy cập, Những thông tin và ý kiến cá nhân của người sử dụng được cung cấp thông qua website này sẽ được Linkxem.com bảo mật tuyệt đối và không gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để người sử dụng có thể tham gia vào những website khác  và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật. 

Giới hạn sử dụng Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của website này được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Linkxem.com. 

Luật áp dụng Việc quản lý, vận hành và sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam